Stremedie uw gezondheid online.

Vragen? Neem contact met onze klantenservice.

Waar kunt u ons vinden?

klanten.service@stremedie.nl

+31 645474206

STRemedie is een initiatief ter bevordering van het medicatie gebruik en therapietrouw in Nederland

Voorwaarden

Contacten